wz

 

Nezabúdame a spomíname, Rudy!

trieda:

a je nám spolu aj veselo

pri vtipkovaní

aby sme nezabudli na dobré staré časy:

tu je niečo zaujímavé pre nás:

fotky z toho, ako  sa autíčkári bavia vzniklo z toho pekné  dobové retro

plechových tátošov s kolesami a motorovým pohonom

bývalej elegancie a noblesy, tak v motoroch,

 ako aj v módnom oblečení vtedajších dám...

By Anežka Vražbová alias Cezmín, oktober2018

o ktorú sa váš spolužiak Imerkouž tri roky stará, lebo je bezvládna.

vďaka Bohu a jeho obetavej  opatere ešte žijema robím aj na weboch po troche!