wz

 

 

Odkazy na moje weby Moje webové stráky Cezm: http://cezmin.wz.cz Cezm? : http://cezmin.wz.sk Vianoce: http://vianocesk.szm.com Ve?k?noc: http://velkanoc.czweb.org Svadba: http://svadbask.unas.cz Bylinky: http://bylinky.czweb.org ?s Vianoc: http://vianocesk.wz.cz Seniorka: http://seniorka.szm.com Cintor?: http://cemetery.zaridi.to  B?iky: http://svetbabik.czweb.org Slovania: http://slovania.czweb.org J?ska noc: http://cbjanskanoc.ic.cz  Pani Pr?oda: http://eufrosyne.wz.cz Ve?k?noc: http://velkanoc.czweb.org Gloria Polo: http://gloriapolo.czweb.org Moji ps?ovia: http://mikinka.czweb.org Milujem pani P... : http://eufrosyne.wz.cz Cezm? ker a alias: http://cezmin.czweb.org Michal Krpelan: http://michalkrpelan.wz.cz Aishwarya Ray z Indie: http://aishwarya.wz.cz Horn?Chlebany : http://hornechlebany.unas.cz R?ioamat?stvo : http://cbrsk-chlebany.euweb.cz M?ra ako r?io: http://www.mudraakoradio.euweb.cz CB Fan r?ioklub Slovakia-CBRSK Chlebany: http://cbrsk.euweb.cz Blog J?ska noc a in?http://www.cbjanskanoc.webovastranka.sk Webové stráky, ktoré som urobila iným zdarma Pes Buldog english: http://ruda-etuda.czweb.org Seniorka a deti: http://seniorka-deti.wz.cz Olympionik: http://olympionikholub.wz.sk Sedmi??i: http://rannisedmicka.wz.cz Pr?a die?a?a: http://dieta.czweb.org Späť| Obnoviť | Dopredu

Krásy prírody

RUDY

Rudy mal svoje etudy srdca tak na Slovensku, ako i v Kanade. V mladosti sníval o svojom živote v budúcnosti v slobodnej krajine a nebál sa svojim kamarátom o tom hovoriť, hoci všeobecne vládol strach z udávania eštebákom a policajtom, väčšina mala obavy z prenasledovania uvedenými služobníkmi štátnej moci. Rudy, veril spolužiakom a mal ich rád pre ich solidaritu a spolupatričnosť.

Jeho krédom bolo, radšej žiť na divokom západe v divokej prírode, ale v slobode a slobodne, ako v komunistickej ideológii.  kde s pomyselnými istotami socializmu, sociálnymi istotami, Rudy už v mladom veku zastával názor, že najväčšou istotou človeka je práve trvalá neistota, ktorá je pohonom, aby človek napredoval a vzdelával sa z vlastnej vôle v prospech seba a tým aj spoločenstva v ktorom žije. Takže komunistami hlásané sociálne istoty považoval za blud a nepravdu. Zastával názor, že sa má každý človek starať sám o seba a nie, aby štátna moc rozhodovala o tom, čo bude ako človek robiť, aby bol plnohodnotným obyvateľom republiky socialistickej. Pre Rudyho bola plnohodnotnosť občana republiky práve v tom, že sa bude starať sám o seba a následne aj svoju rodinu s nebude hodnotený podľa toho, či je v komunistickej strane členom alebo nejakých komunistických spolkoch, organizáciách, či je členom brigády socialistickej práce alebo nie a podobne. Plnohodnotnosť občana je v jeho slobodnom rozhodovaní o sebe a o tom , v čo chce veriť a čo odmieta veriť. takéto socialistické istoty ho poburovali a pomáhali mu k rozhodnutiu zmiznúť z republiky pri prvej príležitosti, čo sa aj stalo, vedel čo chce a išiel za svojim snom v roku okupácie v 1968 roku. Naplnil svoju etudu do bodky. Aby bol človek plnohodnotným občanom republiky musí byť rešpektovaný systémom vlády a človek rešpektuje vládu mocných, tak je to vzájomný rešpekt a nakoniec sa mu naplnilo aj prianie, že bol spopolnený a popol bol rozsypaný na lúke za domom, kde sa dobre vždy cítil a kde si aj poležal po práci  na trávniku pod holým nebom, aby si oddýchol. Slobodne rozhodol o sebe aj na konci života a jeho prianie bolo rešpektované, čo by sa  na Slovensku v tejto i dnešnej republike nemohlo stať. Mne zostane iba nesplnený sen o spopolnení a rozsypanom popole na lúke pod Panskou Javorinou (hahahahahaha, výsmech tzv. demokracie!) (Môžem iba tak snívať o tom.).(Moja Pozn. : Príroda je najkrajším božím chrámom a aj cintorínom a nie zlatom vykladané kostoly a vodou ofrkované jamy v zemi na cintoríne a pod. V tomto sa stotožňujem s Rudyho presvedčeniami už v mladosti, ktoré mal o slobode človeka, občana. Cezmín.

 

Rudyho dom v Kanade,kde mal svoj domov po dobu 50 rokov!
OBRÁZKY

 

 

 

 

 

 

Moje webové stránky 
Cezmín: http://cezmin.wz.cz
Cezmín :
http://cezmin.wz.sk
Cezmín :
http://cezmina.wz.sk
Vianoce:
http://vianocesk.szm.com
Ve?ka noc:
http://velkanoc.czweb.org
Svadba:
http://svadbask.unas.cz
Bylinky:
http://bylinky.czweb.org
?s Vianoc:
http://vianocesk.wz.cz
Seniorka:
http://seniorka.szm.com
Cintor?: http://cemetery.zaridi.to
 Bábiky:
http://svetbabik.czweb.org
Slovania:
http://slovania.czweb.org
J?ska noc:
http://cbjanskanoc.ic.cz
 Pani Príoda: http://eufrosyne.wz.cz
Velká noc: http://velkanoc.czweb.org
Gloria Polo: http://gloriapolo.czweb.org
Moji psíkovia: http://mikinka.czweb.org
ilujem pani P... : http://eufrosyne.wz.cz
C
eMzm ker  a alias: http://cezmin.czweb.org
Michal Krpelan: http://michalkrpelan.wz.cz
A
ishwarya Ray z Indie: http://aishwarya.wz.cz
Horn?Chlebany : http://hornechlebany.unas.cz
R?ioamat?stvo  :
http://cbrsk-chlebany.euweb.cz
Múra ako r?io:
http://www.mudraakoradio.euweb.cz
CB Fan rádioioklub Slovakia-CBRSK Chlebany: http://cbrsk.euweb.cz
Webové stráky, ktoré som urobila iným zdarma
Stretnutia v  Trnave: http://ruda-etuda.czweb.org
Seniorka a deti:
http://seniorka-deti.wz.cz
Olympionik:
http://olympionikholub.wz.sk
Seedmička:
http://rannisedmicka.wz.cz
Právaa dieťťa:
http://dieta.czweb.org

Senior Honza :
http://seniorhonza.wz.cz
Senior baťo:: :
http://dano17..wz.sk
Späť| Obnoviť | Dopredu

 

 
 
 
Design by Cezmín Slovakia august 2015 http://cezmin.wz.cz