wz
 

 

 

Nezabúdame a spomíname, Rudy!

13.októbra 2018

Tak, ako po prvý krát po 50 rokoch, tak aj tento rok náš "duchovný vodca"Jožko Mihálik z Trnavy, zorganizoval  stretnutie so spomienkovým aktom na tých, ktorí sa stretnutia už nemohli zúčastniť, všetci si uvedomujeme ten obrovský boží dar zdravia a Jeho milostí, keď sa ešte môžeme spolu stretávať aj po toľkých rokoch a keď si máme čo povedať a navzájom sa tešíme z toho, že sa znovu uvidíme a že sme sa ešte stretli.

Pri každodenných xtarostiach a povinnostiach, ktoré každý z nás má sme si predsa len našli čas na to, aby sme sa navzájom povzbudili, vypočuli jeden druhého, dali dobrú radu, pokiaľ ju máme naporúdzi z vlastných skúseností alebo si vzájomne poprajeme všetko dobré s potrasením pravice

s myšlienkou:

"Pokoj a bratská láska nech je medzi nami."

Za takéto srdcu milé chvíle nám nezostáva nič iné, iba sa srdečne poďakovať Jožkovej ochote za to, že rozposlal všetkým pozvánky s prihláškou a zabezpečil kultúrne prostredie na spoločné posedenie s pietnym aktom spomienky na tých čo sa stretnutia nedožili s  následným obedom po našej prechádzke po trnavskom námestí a po uličkách, kde sme ako študenti chodili, čím sme si osviežili naše mladé roky a naše vtedajšie sny o budúcnosti.

 

 

Imrich obracal dedkovi Čavojskému každú nedeľu noty(keď nešiel domov do Chlebian), dedko u ktorého býval v podnájme  hral vo farskom orchestri.

 

 

 

Práve v tomto čase je moja priateľka v Toronte,

kde žil Rudy Visokay

Pozdrav z Kanady, zToronta

 

 

Anežka Vražbová

alias Cezmín

 

o ktorú sa váš spolužiak Imrich

už tri roky stará, lebo je bezvládna.

vďaka Bohu a jeho obetavej  opatere ešte žijem

a robím aj na weboch po troche!

odkaz na web najmladšieho

syna Imricha Vražbu.

Aj on má kamaráta ešte  zo ZŠ menom Rudko, Rudy!

a web mánázov:http://ruda-etuda.mysteria.cz

web je o jeho túuristických túrach po 32 kopcoch v moravských Beskydách.